di 26/03

Bijpraten met de Buurt

De eerstvolgende informele buurtbijeenkomst over actuele ontwikkelingen op Marineterrein Amsterdam vindt plaats op dinsdag 26 maart, van 18.00 – 20.30 uur. Let op: De locatie is deze keer bij Codam, de codeerschool in gebouw 039 op het Marineterrein. Aanmelden kan via aanmelden@marineterrein.nl o.v.v. Bijpraten op 26 maart.

Programma

Tijdens de bijeenkomst wordt een update gegeven over wat er momenteel in tijdelijkheid op het Marineterrein gebeurt; over nieuwe organisaties op het terrein en over een nieuw deel van het buitengebied dat publiek toegankelijk is geworden. De Gemeente en Rijk zijn nog in gesprek over de toekomstige invulling van het terrein. Wel zijn er vertegenwoordigers vanuit het Rijk en de gemeente Amsterdam aanwezig om een toelichting te geven op de recente ontwikkelingen op bestuurlijk vlak. Het precieze programma wordt in een later stadium bekend gemaakt.

Rondleidingen en Bijpraten

Elke laatste vrijdag van de maand kunnen geïnteresseerden van 17.00 tot 18.00 uur deelnemen aan een gratis rondleiding op het Marineterrein. Tijdens de rondleiding worden nieuwe organisaties op het terrein en actuele projecten bezocht. Aanmelden kan via aanmelden@marineterrein.nl o.v.v. de datum (22 februari, 29 maart, 26 april, 31 mei of 28 juni).

Bijpraten met de buurt vindt drie tot vier keer per jaar plaats. Buurtbewoners worden via de nieuwsbrief van het Marineterrein en Facebook op de hoogte gebracht, daarnaast ontvangen de leden van het buurtplatform een persoonlijke uitnodiging. Verslagen van deze bijeenkomsten staan hier.