Ontwikkeling

Marineterrein Amsterdam wordt stap voor stap en proefondervindelijk ontwikkeld. Rijk en gemeente hebben voor deze organische (of adaptieve) ontwikkeling gekozen omdat daarmee flexibel kan worden ingespeeld op nieuwe inzichten en grote uitdagingen in de toekomst.

In 2011 heeft het ministerie van Defensie besloten om het Marine Etablissement Amsterdam grotendeels te verlaten; dit proces is gestart in 2015. In 2013 hebben het Rijk en de gemeente Amsterdam gezamenlijke uitgangspunten voor de ontwikkeling van het terrein vastgelegd in de strategienota Marineterrein. De bijbehorende bestuursovereenkomst is in december 2013 ondertekend.

Partners

Het Rijk (als huidige eigenaar van het Marineterrein), de gemeente Amsterdam (als beoogd koper) hebben in de bestuursovereenkomst onderling duidelijke afspraken gemaakt over de ambitie, de opdracht aan Bureau Marineterrein Amsterdam (het projectbureau), de tijdelijke verhuur van gebouwen die leegkomen, de realisatie van de eerste projecten en de manier van ontwikkelen.

Start ontwikkelingen

In januari 2015 is een deel van het terrein – de Voorwerf – overgedragen aan het Rijksvastgoedbedrijf en is de geleidelijke ontwikkeling van Marineterrein Amsterdam gestart.

Stap voor stap

Marineterrein Amsterdam wordt stap voor stap en proefondervindelijk ontwikkeld. Dat betekent dat er getest wordt welke activiteiten het best bijdragen aan de gestelde doelen. De bedrijven en organisaties op het terrein moeten dus echt bewijzen dat ze daadwerkelijk innovatief zijn en zich inzetten voor het delen van kennis. Dat is een andere aanpak dan bij een traditioneel bestemmingsplan, waarbij er een vastgesteld eindbeeld is. Rijk en gemeente hebben voor deze organische (of adaptieve) ontwikkeling gekozen omdat daarmee flexibel kan worden ingespeeld op nieuwe inzichten en grote uitdagingen in de toekomst.

Plan- en besluitvorming

Alles wat er nu gebeurt op het terrein is tijdelijk, maar wel richtinggevend voor de toekomst. Bureau Marineterrein Amsterdam initieert en begeleidt dit traject in opdracht van het Rijk en de gemeente Amsterdam. Over de toekomstige definitieve ontwikkelingen beslissen de overheid en de politiek. Op deze pagina vind je meer informatie over dat besluitvormingsproces.

Hebt u vragen over de ontwikkeling en plan- en besluitvorming?

Kijk hier bij de meestgestelde vragen over deze onderwerpen.